top of page

Laboratuvar

Bünyemizde kan tahllilleri (hemogram ve tüm biyokimyasal analizler, Troid kiti ) , tam idrar tahlili ve mikroskobik inceleme, dışkı parazit mikroskobik bakı, deri wood lambası ile teşhis, viral speed testler (FIV, FeLV vb) yapılırken; diğer gerekli tahliller için veteriner laboratuvar ile işbirliği içinde çalışmaktayız.

bottom of page